17.7mi gps_asolani.gpx
Maser, Veneto
Add to my routes