6.9mi Blacketts Ridge Trail - Sabino Canyon - Tucson AZ - USA
Tucson, Arizona
Add to my routes