44.5mi Seno, Kaita, Kure, Hiro, and Kurose, and back
Higashihiroshima-shi, Hiroshima-ken
Add to my routes