103.5mi El Tour de Tucson 104 miles
Tucson, Arizona
Add this shared route to my routes