30.5mi South Charleston 60 miles
Columbus, Ohio
Add to my routes